Om oss

Tekst om oss

Elizabeth Sørenssen

Sekretær

92013242

elsoeren@online.no

Gro Gevelt

Styreleder

90918008

gro.gevelt@gmail.com

Steinar Weseth

Soppansvarlig

95031010

steiwe@online.no